VLAAMS CENTRUM VOOR INHEEMSE VOLKEN (VCIV)

FLEMISH CENTRE FOR INDIGENOUS PEOPLES

 

 

ZELFBESCHIKKING

De uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht is een proces dat volken in staat stelt om te onderhandelen over de voorwaarden van hun relaties met hun buurvolken of met de Staten waarin ze leven. Het gaat hier om de macht van een volk om zelf te beslissen welke verantwoordelijkheden het moet opnemen om zijn eigen ontwikkeling te verzekeren.

Zelfbeschikking vloeit voort uit de status zelf van een volk als volk en hangt niet af van de erkenning ervan door een regering of grondwet.

De uitoefening van een zelfbeschikkingsrecht kan vele verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de levensomstandigheden van de verschillende volken. Maar he t gaat altijd over onderhandelingen tussen gelijken met de Staat, de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Internationale Gemeen-schap en om deel te nemen aan Internationale fora.

De relatie van een volk en zijn land en natuurlijke rijkdommen maakt wezenlijk deel uit van het zelfbeschikkingsrecht en wordt aldus erkend in de internationale mensenrechtenverdragen. Voor inheemse volken is dit des te belangrijker omdat hun grondgebied de bron is van hun culture ldentiteit, kennis en spiritualiteit en daarom nauw verbonden is met hun overleven zelf.

Omdat inheemse volken in de meeste gevallen niet de oprichting van een eigen staat vragen,, wordt hun stem niet altijd gehoord in "het concert der naties". Daarom moet de Internationale Gemeenschap hen de middelen aanreiken om te overleven en te ontwikkelen.

Wat de inheemse volken willen is de erkenning van hun internationale rechtspersoonlijkheid als volk.

Verplichtingen die voortvloeien uit het recht op zelfbeschikking :

Voor Staten betekent de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht dat inheemse volken toegang moeten krijgen tot de Internationale fora, als gelijken kunnen onderhandelen en zich wenden tot internationale mechanismen in geval van conflict. De erkenning van het zelfbeschikkingsrecht zonder beperkende bepalingen betekent dat het hier niet om "tweedeklas volken" gaat, maar om volken die gelijk zijn in rechten en in waardigheid. Het is tevens een manier voor de Internationale Gemeenschap om haar schulden ten aanzien van de inheemse volken te vereffenen.