Inheemse Volken in Azië

 

VLAAMS CENTRUM VOOR INHEEMSE VOLKEN (VCIV)

FLEMISH CENTRE FOR INDIGENOUS PEOPLES

 

 

Inheemse Volken in Azië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inheemse Volken in de Filippijnen:

 

Historiek.

Er leven ongeveer 40 verschillende inheemse volken in de Filippijnen, verspreid over heel de archipel. Samen zijn ze met 6,5 miljoen personen, ofwel 12% van de totale bevolking. Het oorspronkelijke land van hun voorouders bedroeg 6 miljoen hectare, of 20 % van de totale oppervlakte van de Filippijnen. Deze cijfers komen van de Nationale Raad van Kerken en dateren van 1988.

 

Er zijn zes grote groepen te onderscheiden bij deze inheemse volken :

 

1. De Lumad, die uit 15 tot 18 etno-linguistische groepen bestaan.

Lumad is de term die gebruikt wordt voor alle niet-moslim volken in de heuvels van Mindanao. Ze vormen de

grootste inheemse groep in de Filippijnen en zijn met 2 miljoen. Ze leven in de heuvels van de provincies Davoo,

Bukidnon, Agusan, Surigao,Tamboanga,Misamisen Cotabato;

 

2. De Igorot, die uit 11 etnolinguistische groepen bestaan.

Igorot betekent .mensen van de bergen.. Ze leven in de Cordillera bergketen, die zich over vijf provincies uitstrekt

in het midden van Noord Luzon. Ze zijn met 1,2 miljoen;

 

3. De Caraballovolken.

Vijf etnolinguistische groepen die de Caraballo bergketen bewonen in Oost-Centraal Luzon.Deze bergketen verbindt de provincies Nueva Vizcaya, Quirino en Nueva Ecija. Deze volken tellen samen 160.000 mensen;

 

4. De negrito volken, die uit 8 verschillende stammen bestaan.

Deze klein gebouwde, donkerhuidige en kroesharige mensen, - ze zijn met 400.000 - worden als de oudste inwoners van de Filippijnen beschouwd. Een deel van hen, de Agta stam, woont ook in de Caraballo bergketen. Het zijn vooral zij, die van het platteland de bergen ingejaagd werden. Daarnaast hebben ze ook nog af te rekenen met zware rassendiscriminatie.

 

5. De Mangyan,

Een verzamelnaam voor 7 etno-linguistische groepen. Zij leven op het eiland Mindoro. Ze zijn de oudste bevolkings-groep op het eiland en gebruiken nog altijd een pre-Arabisch alfabet. Ze zijn nog maar met 120.000;

 

6. De heuvelvolken van het eiland Palawan.

Vijf etnolinguistische groepen die samen 75.000 mensen tellen.

 

Link : http://home.scarlet.be/kwia/tijdschrift/dos52.pdf

 

 

 

 

 

Land is Leven!

Duurzame ontwikkeling en rechten van inheemse volken in de Filippijnse Cordillera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inheemse volken in Laos en Vietnam hebben te kampen met de gevolgen van grootschalige ontbossing die een

sterke erosie veroorzaakt. Daarnaast staan er in beide state n projecten op stapel voor de aanleg van grootschalige stuwdammen die territoria van inheemse volken onder water dreigen te zetten. Hiertegen bestaat protest dat brutaal onderdrukt wordt. In Vietnam staat het Centrale Hoogland, het territorium van een aantal inheemse volken, onder druk van bevolkingskolonisatie en de aanleg van koffie en katoenplantages.De inheemse bevolking van het Centrale Hoogland heeft hiertegen massaal geprotesteerd in februari 2001, maar kreeg te maken met een zware repressie.

 

Link : http://home.scarlet.be/kwia/tijdschrift/dos60.pdf