Duurzaam toerisme

VLAAMS CENTRUM VOOR INHEEMSE VOLKEN (VCIV)

FLEMISH CENTRE FOR INDIGENOUS PEOPLES

 

 

Duurzaam toerisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toerisme is de grootste industrie ter wereld met een enorm potentieel aan economische groei en werkgelegenheid. De "Wereld Toerisme Organisatie" heeft voorspeld dat in 2020 anderhalf miljard mensen jaarlijks het buitenland zullen bezoeken die samen gemiddeld vijf miljard dollar per dag zullen uitgeven. Op internationaal niveau wordt toerisme gestimuleerd als dé manier voor veel ontwikkelingslanden om buitenlandse valuta binnen te halen en de economie te stimuleren.

 

De toerisme sector heeft dan ook steeds meer behoefte aan nieuwe gebieden die nog ‘ontdekt' en ‘ontwikkeld' kunnen worden.

 

 

Omdat veel inheemse volken in de laatste ongerepte natuurgebieden leven, krijgen zij steeds meer te maken met toerisme. Helaas zijn de gevolgen voor hen in de praktijk meestal negatief, zoals landonteigening en exploitatie van hun cultuur. Toch wordt steeds meer naar duurzame toerisme alternatieven gezocht om de negatieve effecten van toerisme te beperken en positieve effecten te versterken. Vaak zijn dit kleinschalig toerisme-projecten die de inheems e bevolking zelf opzet en coördineert.

 

 

De internationale toerismeindustrie maakt de ontvangende landen afhankelijk van een wispelturige en fluctue-rende globale economie waarover ze geen controle hebben. Plaatselijke economische activiteiten en middelen worden steeds minder aangewend voor het welzijn en de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen, maar meer en meer voor de uitvoer en voor het genot van anderen (i.e. toeristen, verbruikers uit een ander deel van de wereld). Aangezien er zo weinig internationale regelgeving bestaat heeft het toerisme zich vrijelijk kunnen ontwikkelen over heel de wereld. Het heeft zelfs sterk meegeholpen aan de globalisering van het vervoer, de communicatie en de financiële systemen.

 

 

Toerisme wordt ook aangeprezen als een wondermiddel voor ‘duurzame' ontwikkeling. Toch stellen we vast dat de zogezegde weldaden van het toerisme (tewerkstelling, ontwikkeling van infrastructuur) niet zijn doorgedrongen tot de inheemse volken. De nefaste eigenschappen van de toeristische industrie (milieuverloedering, afvalbergen, ontheemding, schendingen van mensenrechten, oneerlijke arbeidspraktijken en lonen, commercialisering van de culturen)hebben vele inheemse volken en gemeenschappen wereldwijd zware schade toegebracht. De inheemse volken zijn veel te weinig betrokken bij recente initiatieven van internationale en nationale overheden over ‘duurzaam toerisme' om een verschil te kunnen uitmaken.

 

 

Link : home.scarlet.be/kwia/tijdschrift/dos55.pdf